Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων- απολύσεων κατά 6.397 θέσεις μισθωτής εργασίας, σημειώθηκε τον Ιανουάριο, έναντι αρνητικής επίδοσης κατά 17.507 θέσεις εργασίας, τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», τον Ιανουάριο εφέτος δηλώθηκαν 95.450 προσλήψεις και 89.053 αποχωρήσεις, έναντι 53.515 προσλήψεων και 71.022 αποχωρήσεων τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
Πρόκειται, για την πρώτη θετική επίδοση που καταγράφεται τον Ιανουάριο τα τελευταία χρόνια, καθώς ο μήνας αυτός, παρουσίαζε πάντοτε αρνητικό ισοζύγιο την περίοδο 2001- 2013.

Την εξέλιξη αυτή, τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας αποδίδουν, στις κατά 41.935 περισσότερες προσλήψεις που παρατηρήθηκαν τον Ιανουάριο του 2014 έναντι του Ιανουαρίου 2013.

«Τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για τον πρώτο μήνα του 2014, συνεχίζουν να εκπέμπουν ένα θετικό μήνυμα για την εξέλιξη των τάσεων της αγοράς εργασίας» δήλωσε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της «Εργάνης», ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης και πρόσθεσε: «Το 2014 αποτελεί για το υπουργείο Εργασίας και, συνολικότερα, την κυβέρνηση έτος κορύφωσης των προσπαθειών μας για την ανάσχεση των υψηλών ποσοστών της ανεργίας και τη στήριξη των ανέργων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη ξεκινήσει η σταδιακή υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου για την ένταξη στην αγορά εργασίας περίπου 440.000 ανέργων τη διετία 2014-2015, το οποίο εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα» κατέληξε ο κ. Βρούτσης.

Από τις συνολικά 89.053 αποχωρήσεις, οι 41.111 ήταν οικειοθελείς και οι 47.942 προήλθαν από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Σημειώνεται, πάντως, ότι παράλληλα με τις ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων προσλήψεων- απολύσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων (εκπρόθεσμες υποβολές- ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων) στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Σε ό,τι αφορά το είδος των προσλήψεων, μεγάλο μερίδιο στην αγορά εργασίας καταλαμβάνουν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο του 2013 που ξεκινά η εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, έως και τον Ιανουάριο του 2014, δηλώθηκαν 1.136.354 προσλήψεις από τις οποίες οι 612.533, ή το 53,90% επί του συνόλου, αφορούσαν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης οι 419.187 ή το 36,89% μερικής απασχόλησης και οι 104.634 ή το 9,21%, συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης.

Ανάλογη είναι και η εικόνα για τις προσλήψεις που δηλώθηκαν τον Ιανουάριο του 2014. Από το σύνολο των 95.450 νέων προσλήψεων οι 51.987, ή το 54,47% των προσλήψεων έγιναν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, οι 32.674 ή το 34,23% με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι 10.789 ή το 11,30% με συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης.

Τον ίδιο μήνα 2.137 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερικής απασχόλησης από τις οποίες, οι 1.451 μετά από συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου και οι 2.359 με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Από το σύνολο των 89.053 αποχωρήσεων που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο, οι 41.111 αφορούν οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι 21.716 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και οι 26.226 καταγγελίες συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Οι περισσότερες από τις προσλήψεις έχουν δηλωθεί στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Άμυνας, της Υγείας, καθώς και στους τομείς της επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού και των ταχυμεταφορών.

Αντίστοιχα, ο μεγαλύτερος αριθμός αποχωρήσεων εμφανίζεται στην εστίαση, στα καταλύματα, στο λιανικό εμπόριο, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στην εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη.

Τον Ιανουάριο του 2014 τέλος, υπεγράφησαν συνολικά επτά νέες επιχειρησιακές συμβάσεις που αφορούν 5.856 εργαζομένους και ποσοστό μείωσης αμοιβών 24,84% κατά μέσον όρο.