Εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. το 100% του προϋπολογισμού που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο στη Λάρισα για να λειτουργήσει.

Το κόστος αυτό ανέρχεται στα 2,9 εκατ. ευρώ.

Το 50 % (1,45 εκατ.) ήδη εκταμιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό λογαριασμό «Αθηνά» και διατέθηκε από χτες στο εν λόγω Στρατηγείο. Το υπόλοιπο 50% θα εκταμιευτεί με την ανάλωση του πρώτου ποσού.

Αντίστοιχα εγκρίθηκαν 29 εκατομμύρια Ευρώ για την όλη επιχείρηση.

Να θυμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο που εδρεύει στη Λάρισα θα συντονίζει την ειρηνευτική στρατιωτική δύναμη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου μαίνονται σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στους αντάρτες και στον τακτικό στρατό.

Επίσης για το θέμα των επικοινωνιών του Στρατηγείου με την περιοχή των επιχειρήσεων, έγινε δεκτή η πρόταση της χώρας μας για την παροχή στην επιχείρηση του Ελληνικού Κινητού Επικοινωνιακού Κόμβου (ΚΕΚ) του Στρατηγείου, με χειριστές Γάλλους ειδικούς επικοινωνιών. Οι Γάλλοι θα εκπαιδευτούν στην Λάρισα από Έλληνες επιτελείς πριν μεταβούν με στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η συγκεκριμένη πρόταση από πλευράς μας έγινε με σκοπό να μην μεταβεί κανένας Έλληνας στην περιοχή επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί ότι  έως τις 11 Φεβρουαρίου θα έχει τελειώσει η σχεδίαση της δεύτερης φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ενώ το τελικό θα ολοκληρωθεί έως τις 18 του μηνός.