Όλο και περισσότεροι είναι οι στρατιωτικοί που μαζί με τις οικογένειές τους καταφεύγουν για σίτιση στη Λέσχη Αξιωματικών των  Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), όπως αποκαλύπτεται από την έγγραφη απάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετ από σχετική ερώτηση.

«Η παρούσα δημοσιοοικονομική κατάσταση αλλά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και χαμηλού κόστους που προσφέρει η ΛΑΕΔ στους δικαιούχους της, έχουν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του προς εξυπηρέτηση προσωπικού. Χαρακτηριστικά, η ΛΑΕΔ εξυπηρέτησε το έτος 2010 περί τους 5.442 σιτιζόμενους, όταν μόνο στο Α΄ τρίμηνο του έτους 2013 ο αριθμός αυτών ανέρχεται στους 8.411, εξαντλώντας τα όρια λειτουργίας της» αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ενημερώνει ωστόσο, ότι το ΓΕΣ, ως καθ΄ύλην αρμόδιο Επιτελείο, κρίνοντας επιβεβλημένη την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ΛΑΕΔ, έχει ενισχύσει τη δύναμη των υπηρετούντων σε αυτήν, με στελέχη και οπλίτες θητείας που δύνανται να ανταπεξέλθουν σε απαιτητικές ειδικότητες, οι οποίες σχετίζονται με την παράθεση γευμάτων του εστιατορίου και οι οποίες θέσεις επανδρώνονταν μέχρι σήμερα από εξειδικευμένο πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει μειωθεί αισθητά, λόγω του καθεστώτος κινητικότητας αλλά και των συνταξιοδοτήσεων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε επιπλέον γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση του Π.Ο.Υ. (Πίνακας Οργανώσεως και Υλικού) της ΛΑΕΔ, με σκοπό τη στελέχωσή της με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό κατάλληλου αριθμού και ειδικοτήτων, ώστε να διατηρηθεί στο υψηλό επίπεδο λειτουργίας της.

Να σημειωθεί ότι ο αισθητικά αναβαθμισμένος χώρος της σης Λέσχης προσφέρει οικονομικό με καλή ποιότητα, φαγητό.

Γ. Κοκ.