"Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή αδυνατεί να εκπονήσει τις αναλογιστικές μελέτες για την επικουρική ασφάλιση μέσα στις προθεσμίες του Μνημονίου και γι΄ αυτό η ανάθεση των μελετών θα γίνει σε εξωτερικούς μελετητές που θα συνεργαστούν όμως με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή".

Αυτό προκύπτει από έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών της ΝΔ Νίκου Νικολόπουλου, Θεόδωρου Καράογλου και Αναστάσιου Καρυπίδη, που χαρακτήριζαν παράτυπη τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των μελετών.

Όπως σπεύδει να υπενθυμίσει ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, παρά την έλλειψη στελέχωσης της, έχει αναλάβει τις αναλογιστικές μελέτες για όλα τα ταμεία Κύριας Ασφάλισης. Ο κ. Κουτρουμάνης όμως ξεκαθαρίζει ότι η Εθνική Αναλογιστική Αρχή αδυνατεί να εκπονήσει και τις αναλογιστικές μελέτες για την επικουρική ασφάλιση μέσα στις ημερομηνίες του Μνημονίου, λόγω και της έλλειψης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

"Η ανάθεση των μελετών σε εξωτερικούς μελετητές, σε συνεργασία με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και υπό τον έλεγχο της, θα καταστήσει δυνατόν να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες αναλογιστικές εκτιμήσεις έγκαιρα και μέσα στα συμφωνηθέντα τεχνικά πλαίσια", αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός και προσθέτει ότι "η ανάθεση μελετών από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή σε εξωτερικούς μελετητές είναι απολύτως νόμιμη και προβλέπεται από το Ν. 3029/2002".

Η επιλογή αναδόχου έγινε με εθνικό διαγωνισμό και είναι καθ΄ όλα νόμιμη, αφού έχουν τηρηθεί όλες οι διατάξεις των νόμων, διαβεβαιώνει ο κ. Κουτρουμάνης και διευκρινίζει ότι "οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής είναι η συγκέντρωση στοιχείων και η παράδοσή τους στον ανάδοχο καθώς και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων των μελετών".

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα φροντίσει να συγκεντρωθούν όλα εκείνα τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να απεικονιστεί με τον δικαιότερο δυνατό τρόπο και με ενιαία αναλογιστική μέθοδο, η κατάσταση των ταμείων επικουρικής ασφάλισης.