Ερώτηση σχετικά με την καθυστέρηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να γνωμοδοτήσει σχετικά με το θέμα των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα, κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης Γλέζος

Η ερώτηση απευθύνεται στους υπουργούς Οικονομικών και Εξωτερικών και υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση «έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θεωρεί τη γνωμοδότηση αυτή ως αναγκαία – για την ακρίβεια ως προϋπόθεση – προκειμένου να προβεί στη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, συνεστήθη Ομάδα Εργασίας «με αντικείμενο την έρευνα ιστορικού αρχειακού υλικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικό με τις περιόδους του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Το πόνημα των εργασιών αυτής της Ομάδας κρίθηκε και χαρακτηρίστηκε ως «απόρρητο» και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η εν λόγω Έκθεση και, αναλόγως της αξιολόγησής της, να υπάρξει «νομική βάση» σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα θα κινηθεί για να διεκδικήσει τις γερμανικές οφειλές».