Εγκρίθηκε σήμερα στην ετήσια συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία ο απολογισμός του 2013 και ο προγραμματισμός για το 2014.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι φορολογούμενοι δαπανούν περίπου 1,2 εκατ. ευρώ τον χρόνο για το Ίδρυμα.

Για το 2014 συμφωνήθηκε ο προϋπολογισμός να φτάνει το 1.698.000 εκατ. έναντι 1.856.000 που ήταν το 2013, έτος κατά το οποίο εξοικονομήθηκαν περίπου 600.000 ευρώ, μιας και τα χρήματα που τελικά δαπανήθηκαν ήταν 1.245.243 ευρώ.

Οι δαπάνες για τους μισθούς των υπαλλήλων παραμένουν σταθερές (480.000 ευρώ) όμως «αίνιγμα» αποτελεί ο αριθμός αυτών που δουλεύουν στο ίδρυμα, αλλά και το ακριβές ποσό της μισθοδοσίας των στελεχών του.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα:

 

 

 

 

TAGS