Ομιλία σε συνέδριο που διοργανώνει ο Economist θα εκφωνήσει ως τιμώμενο πρόσωπο και κύριος ομιλητής ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Το συνέδριο έχει τίτλο «Η θάλασσα της Ευρώπης: διαμορφώνοντας τον χάρτη για την οικονομική ανάπτυξη», έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 στις 20.30 στο ξενοδοχείο Hyatt Regency της Θεσσαλονίκης.

Η θεματολογία του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο της οριζόντιας θεματικής της Ελληνικής Προεδρίας «Θαλάσσιες Πολιτικές της ΕΕ». Σκοπός του είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τη θάλασσα στους τομείς της ενέργειας, των ψηφιακών δικτύων και των μεταφορών για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.