Τις εξελίξεις σχετικά με το λαθρεμπόριο καυσιμών σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. 

«Η δικαστική έρευνα σχετικά με το λαθρεμπόριο καυσίμων συνιστά μια θετική εξέλιξη και πρέπει να προχωρήσει σε βάθος. Το λαθρεμπόριο στα καύσιμα αποτελεί ένα καρκίνωμα χρόνων, εξαιτίας του οποίου το ελληνικό κράτος έχει χάσει δισεκατομμύρια ευρώ, ελλείψει πολιτικής βούλησης για την πάταξή του και καθυστέρησης στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων, που προβλέπει ο νόμος 4072/2012.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επανειλημμένα αναδείξει το θέμα με παρεμβάσεις του στη βουλή και τονίζει για μια ακόμη φορά την αναγκαιότητα του να δοθεί ένα οριστικό τέλος στο λαθρεμπόριο καυσίμων και να υπάρξει η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για το σκοπό αυτό» αναφέρεται στην ανακοίνωση.