Τα εύσημα για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει προκειμένου να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις για την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, έλαβε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα το υπουργείο, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερίδα εξετάστηκαν οι προτεραιότητες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ελληνική Προεδρία, ενώ στελέχη του υπουργείου παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες που αφορούν σε μία αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στη διαμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και στον τρόπο με τον οποίο αυτή θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολίτη.

Το υπουργείο έχει εστιάσει στον ανασχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης, στη μείωση των οργανωτικών δομών στα υπουργεία κατά 40%, αλλά και στη μείωση του προσωπικού κατά 200.000, από το 2009, με αποχωρήσεις μόνιμων ή εκτάκτων υπαλλήλων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επίσης, στελέχη του υπουργείου ανέδειξαν το σχέδιο για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, εκτός από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παραβρέθηκαν και στελέχη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης (EUPAN).