Γράφει η Έλενα Σιάνου 

Η άσκηση ποινικής δίωξης για το έργο της Ρόδου, όπως επισημαίνει ο βουλευτής της Ν.Δ Αργύρης Ντινόπουλος, αποκάλυψε ότι οι διαδικασίες και η διοικητική κουλτούρα της ΔΕΗ επιτρέπουν την κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ να αναθέτει έργα προϋπολογισμού εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με σημαντική υπέρβαση του προϋπολογισμού και χωρίς έγγραφη αιτιολόγηση της απόκλισης. 

Στην συνέχεια ο κ. Ντινόπουλος επισημαίνει ότι στο συγκεκριμένο έργο και σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία 

1. Ο προϋπολογισμός των Υπηρεσιών ήταν €120εκ και το έργο ανατέθηκε με τίμημα €185εκ.
2. Δυο τουλάχιστον μέλη του ΔΣ καταψήφισαν την απόφαση ανάθεσης του έργου καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού και έλλειψη τεκμηρίωσης της απόφασης ανάθεσης με τέτοιο τίμημα.
3. Ένα εκ των μελών του ΔΣ πρότεινε την σύσταση επιτροπής διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο προκειμένου να μειωθεί το υπερβολικό τίμημα αλλά η πρόταση του δεν έγινε δεκτή.
4. Η κατασκευή του έργου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει παρότι έχουν περάσει σχεδόν 5 χρόνια από την ανάθεση και παρότι έχουν ήδη δαπανηθεί πάνω από €70εκ. 

Η συγκεκριμένη απόφαση της ΔΕΗ ευρίσκεται πλέον στην δικαιοσύνη η οποία και είναι η μόνη αρμόδια να διαπιστώσει και να προσωποποιήσει τυχόν ευθύνες. 

Όμως είναι ευθύνη της πολιτείας να διαπιστώσει αν η περίπτωση αυτή συνιστά μια μεμονωμένη περίπτωση η αν υπάρχει εγγενής παθογένεια που έχει οδηγήσει ( η και οδηγεί ακόμη και σήμερα ) σε συστηματική παραγωγή τέτοιων αποφάσεων. 

Με την κατάθεση της ερώτησης αυτής δίνεται η ευκαιρία στο αρμόδιο Υπουργείο να συλλέξει στοιχεία χρήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών για την προστασία του Δημοσίου συμφέροντος καθώς και στην Εθνική Αντιπροσωπεία την δυνατότητα της έγκυρης πληροφόρησης για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου επί του συγκεκριμένου ιδιαιτέρως σοβαρού θέματος. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Ντινόπουλος ρωτά τον υπουργό: 

1. Κατά την χρονική περίοδο 2003- σήμερα ποιες είναι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ που αφορούσαν σε σύναψη συμβάσεων έργων προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ στις οποίες υπήρχε διαφωνία (και κατά συνέπεια καταψήφιση ή αποχή) από μέλη του διοικητικου συμβουλίου. 

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ποιό είναι το (σε περίληψη) σκεπτικό της διαφωνίας (και κατά συνέπεια της καταψήφισης ή αποχής) των μειοψηφούντων μελών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κατά την χρονική περίοδο 2003- σήμερα ποιές είναι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ που φορούσαν σε σύναψη συμβάσεων έργων καθ' υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού (όπως αυτός προσδιοριζόταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ), ποιό είναι το ποσοστό της υπέρβασης και πώς αυτό αιτιολογείται στις συγκεκριμένες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.