Εφάπαξ από το καλοκαίρι θα γίνει, σε συμφωνία με την τρόικα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%. Αυτό επισήμανε κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, μετά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας με τους εκπροσώπους των δανειστών.

Απομένει προς διευκρίνιση το εάν η συνολική μείωση θα αφορά μόνον τις εργοδοτικές εισφορές ή εάν οι εργοδότες θα «συνεισφέρουν» με 2,9% και οι εργαζόμενοι με 1%. Η τρόικα φαίνεται ότι διαφωνεί με τη μείωση των εισφορών των εργαζομένων, με τον κορυφαίο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών να δηλώνει σε σχετική ερώτηση ότι «η τρόικα κλοτσάει ακόμη σε αυτό».

Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι το καθαρό κενό που δημιουργείται στα ασφαλιστικά ταμεία από τη μείωση των εισφορών είναι τελικά πολύ μικρότερο από τον αρχικό υπολογισμό (περίπου 700 εκατ. ευρώ), καθώς προκύπτουν οφέλη τόσο από την αύξηση της απασχόλησης, όσο και από την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο τελικό κενό θα καλυφθεί και με μέτρα από το υπουργείο Οικονομικών, με τον κορυφαίο παράγοντα του υπουργείου να δηλώνει «εξετάζονται διάφοροι τρόποι».

Το ίδιο στέλεχος ανέφερε ότι συζητήθηκαν μόνον δυο θέματα: το θεσμικό πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις και οι επιπτώσεις από τη μείωση κατά 3,9% του μη μισθολογικού κόστους, που αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας. Για το θέμα αυτό ανέφερε ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις τόσο για τον τρόπο με τον οποίο θα επιβληθεί η μείωση αυτή όσο και για το κόστος που αναμένεται να υπάρξει στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η μείωση να γίνει σε δυο δόσεις, των 2,6% και 1,3% ή σε τρεις δόσεις από 1,3% εκάστη. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προτιμά η μείωση να γίνει εφάπαξ, εκτιμώντας ότι τούτη θα έχει ευεργετικές συνέπειες στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και στη μείωση της ανεργίας λόγω της μείωσης του γενικότερου επιχειρησιακού κόστους. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμά, ότι θα μειωθεί και ένα μέρος του "ανοίγματος" που εκτιμάται στα 700 εκατ.ευρώ από τα έσοδα σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που θα υπάρξουν.

Στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο κενό, αυτό θα καλυφθεί με τη συνδρομή του υπουργείου Οικονομικών.

Για το θέμα, τέλος, των ομαδικών απολύσεων, το ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Εργασίας σημείωνε ότι μετά την πρόσφατη αλλαγή του πλαισίου που σηματοδότησε η ομόφωνη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων γι' αυτό το θέμα, ανοίγει ο δρόμος για συγκεκριμένες διευθετήσεις χωρίς να απαιτείται απαραίτητα και αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.

Ωστόσο, την κυβέρνηση προβληματίζει η πίεση που ασκείται, ενώ ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων της ελληνικής πλευράς με την τρόικα ολοκληρώνεται την Πέμπτη.