Η καταπολέμηση της ανεργίας και η δημιουργία κινήτρων για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και μέτρων ενίσχυσης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ήταν μεταξύ των θεμάτων στα οποία αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Κούρκουλας, κατά τη διάρκεια της σημερινής του παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο».

Ο κ. Κούρκουλας σημείωσε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου έθεσε μια σαφή ημερήσια διάταξη για το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη και πρόσθεσε ότι πρέπει να αναπτυχθεί δραστηριότητα τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει βοήθεια προς τους ανέργους στην κατεύθυνση της εύρεσης εργασίας, αλλά και στην επέκταση της απασχόλησης, αυξάνοντας ταυτόχρονα την κινητικότητα στην εργασία. Σημείωσε: «Χρειαζόμαστε ακόμη μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το εργατικό κόστος απεικονίζει τα οφέλη στην παραγωγικότητα».

Ανέφερε δε ότι οι υπουργοί Εργασίας θα επανέλθουν στις προτεραιότητες αυτές, όταν θα συναντηθούν στις 10 Μαρτίου και προσέθεσε πως αναμένεται να εξετάσουν διάφορα σημαντικά θέματα, όπως τις μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική και τις συντάξεις, καθώς και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Όπως παρατήρησε ο κ. Κούρκουλας, ένα στοιχείο «κλειδί» είναι η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων και υπογράμμισε ότι, ενώ η εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων παραμένουν μεταξύ των προτεραιοτήτων του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δεν επαρκούν.

«Οι υπουργοί Παιδείας συναντήθηκαν χθες και συμφώνησαν ως προς τη σημασία της επένδυσης στις δεξιότητες. Αυτό περιλαμβάνει βασικές δεξιότητες, όπως την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, καθώς επίσης και όλες τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για τις εργασίες του μέλλοντος. Τούτο απαιτεί περισσότερη επένδυση στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης, σημαίνει την ενθάρρυνση μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εργασίας και εκείνου της εκπαίδευσης» είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Κούρκουλας επικαλέστηκε, επίσης, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Οικονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) της περασμένης εβδομάδας, που πραγματεύθηκε τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές του Εξαμήνου και υπογράμμισε ότι όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να παραμείνουν σταθερά προς την κατεύθυνση βιώσιμων δημοσιονομικών. «Προκειμένου να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει, επίσης, να αποκαταστήσουμε τον δανεισμό στην Οικονομία. Και τούτο έχει αρχίσει να συμβαίνει. Ωστόσο, πρέπει να καταβάλουμε σοβαρές προσπάθειες για να συνεχίσουμε με την εγκαθίδρυση της τραπεζικής ένωσης. Γνωρίζω ότι πρόκειται για ζήτημα στο οποίο αποδίδουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα» τόνισε ο υφυπουργός.