Κυρώθηκε από την Ολομέλεια, κατά πλειοψηφία, η σύμβαση ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου.

«Αναγκαία» χαρακτήρισε τη σύμβαση ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, διότι η Ελλάδα πρέπει να επεκτείνει τον αριθμό των συμβάσεων που έχει με άλλες χώρες και διότι αυτό θα διευκολύνει τις συναλλαγές και καθορίζει τη φορολόγηση ανάμεσα στη χώρα της πηγής και στη χώρα της κατοικίας. Ο υφυπουργός έσπευσε ακόμη να επισημάνει ότι το Σαν Μαρίνο δεν έχει κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τον ΟΟΣΑ και γι΄αυτό δεν υπάρχει άλλη οδός για να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών. Επισήμανε ακόμη ότι δεν επιτρέπεται σε συμβαλλόμενα κράτη να αρνηθούν την παροχή πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

«Ακόμη και αν κάποιος δεχθεί ότι δεν είναι το τέλειο βήμα, θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι ένα βήμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής» είπε ο κ. Μαυραγάνης.
 
Στην ειδική έκθεση που συνοδεύει το κείμενο του σχεδίου νόμου και η οποία υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, αναφέρεται ότι «η επίδραση γενικά της Σύμβασης αυτής στον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν μπορεί να εκτιμηθεί, διότι εξαρτάται από αβέβαια γεγονότα όπως ο αριθμός των επιχειρήσεων του Αγίου Μαρίνου που θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, το ύψος των κεφαλαίων που θα εισρέουν στη χώρα, το είδος επενδύσεων κλπ». Όπως εξηγεί ο υπουργός Οικονομικών, με το φορολογικό καθεστώς που ισχύει σήμερα, δηλαδή χωρίς την ύπαρξη της συγκεκριμένης Σύμβασης, η Ελλάδα φορολογεί σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της τα εισοδήματα ή κέρδη που πραγματοποιούνται στο έδαφός της από κατοίκους του Αγίου Μαρίνου. Μετά τη θέση όμως σε ισχύ της σύμβασης, η Ελλάδα φορολογεί:

- Σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της, τα κέρδη των μονίμων εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων του Αγίου Μαρίνου στην Ελλάδα. Με το πρωτόκολλο, συμφωνήθηκε ότι μία μόνιμη εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει και ένα διακομιστή.
- Με συντελεστή 10% τους τόκους και με 5% τα δικαιώματα που προκύπτουν στην Ελλάδα και καταβάλλονται σε κατοίκους του Αγίου Μαρίνου. Σημειώνεται ότι, με βάση τις διατάξεις της εσωτερικής φορολογικής νομοθεσίας, οι τόκοι, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους και τα πρόσωπα- δικαιούχοι (φυσικά ή νομικά) φορολογούνται στην Ελλάδα με συντελεστή που κυμαίνεται από 15% έως 40%. Τα δε δικαιώματα, με συντελεστή από 10% έως 20%, ανάλογα με την κατηγορία τους
- Με συντελεστή 5% τα μερίσματα των εταιρειών όταν ο δικαιούχος αυτών είναι εταιρεία του Αγίου Μαρίνου (εκτός της προσωπικής εταιρίας) με άμεση συμμετοχή τουλάχιστον 25% στο κεφάλαιο ελληνικής εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα και με συντελεστή 10% τα μερίσματα για άλλες περιπτώσεις.

Για τη φορολογία κερδών από την εκμετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών σε διεθνείς μεταφορές, η Ελλάδα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να φορολογεί τα πλοία με ελληνική σημαία καθώς και τα κέρδη των ημεδαπών αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιρειών από την εκμετάλλευση αεροσκαφών και πλοίων με τη σημαία τρίτου κράτους, ακόμη και αν αυτά προέρχονται από ενοικιάσεις πλοίων ή αεροσκαφών σε διεθνείς μεταφορές. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να φορολογεί τα πλοία με ξένη σημαία, εκτός από εκείνα τα οποία ανήκουν σε εταιρεία με έδρα τον Άγιο Μαρίνο ή τα πλοία τα οποία φέρουν τη σημαία του Αγίου Μαρίνου.
 
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Διαμαντόπουλος κατήγγειλε ότι η σύμβαση έχει ως κύριο στόχο να εξυπηρετήσει εγχώρια και ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα, ιδιαίτερα των πολυεθνικών και ότι δεν επιδιώκει να επιλύσει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής με τις off shore. Είπε επίσης ότι η συγκεκριμένη σύμβαση δεν φορολογεί ενδοομιλικές συναλλαγές και off shore και μάλιστα περιορίζει τη φορολόγηση σε 5% και 10% για τα κέρδη, τους τόκους και τα δικαιώματα των ενδοομιλικών εταιρειών ενώ στην ελληνική νομοθεσία προβλέπονται φόροι από 15% έως 20%.

Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος είπε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική, ρεαλιστική, αντικειμενική αντιμετώπιση του προβλήματος των κλεμμένων χρημάτων του ελληνικού πλούτου που έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος είπε ότι το κόμμα του καταψηφίζει τη σύμβαση, σημειώνοντας ότι με το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς η Ελλάδα έχει καταντήσει μια διεφθαρμένη χώρα μέχρι το κόκαλο, την ίδια ώρα που υπερφορολογούνται τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

«Μπορεί μεν ο Άγιος Μαρίνος να μην είναι πλέον στη λίστα των φορολογικών παραδείσων από το 2009 και εντεύθεν, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι εκεί δραστηριοποιούνται υπεράκτιες εταιρείες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή» σχολίασε ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, Δημήτρης Αναγνωστάκης, λέγοντας ότι πρέπει να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα όσον αφορά τις περιπτώσεις για τις οποίες, έστω και υπό προϋποθέσεις, επιτρέπεται η διπλή φορολογία.
Κατά της συμφωνίας τάχθηκε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, εκτιμώντας ότι η σύμβαση θα αποδειχθεί άσφαιρη στην πάταξη της φοροδιαφυγής ότι προστατεύει συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου και του κεφαλαίου των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ακίνητα.