Συνεδρίασε το Συμβούλιο των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων για τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2014 -2015 των Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκαν ποιοι ανώτατοι αξιωματικοί προάγονται, ποιοι διατηρούνται στις θέσεις τους και ποιοι αποστρατεύονται.

Συγκεκριμένα: 

Στο Στρατό Ξηράς

"Διατηρητέους" τους:
 
 α.           Αντιστράτηγο   Τελλίδη Βασίλειο   
β.            Αντιστράτηγο   Μανώλα Αναστάσιο          
γ.            Αντιστράτηγο   Δεβετζή Νικόλαο
δ.            Αντιστράτηγο   Χαλκίδη Χρήστο             
ε.            Αντιστράτηγο   Ηλιόπουλο Ιωάννη

"Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους" τους παρακάτω:
 
α.            Αντιστράτηγο   Βερίγο Ζαχαρία    
β.            Αντιστράτηγο   Μπαρκούκη Γεώργιο    
γ.            Αντιστράτηγο   Στυλιανόπουλο Αθανάσιο    
δ.            Αντιστράτηγο   Πανόπουλο Θεοχάρη            
ε.            Αντιστράτηγο   Πανυτσίδη Ευστάθιο

Στο Πολεμικό Ναυτικό 

"Διατηρητέους" τους:
 
α.            Αντιναύαρχο                     Λίτσα Παναγιώτη
β.            Αντιναύαρχο                     Θεοδοσίου Αλέξανδρο
γ.            Αντιναύαρχο   (Μ)          Δημόπουλο Ηλία
δ.            Υποναύαρχο      Γιακουμάκη Γεώργιο
ε.            Υποναύαρχο      Μακρή Αθανάσιο
στ.          Υποναύαρχο      Παστουσέα Παναγιώτη
ζ.             Υποναύαρχο (Μ)             Κωνσταντόπουλο  Δημήτριο
η.            Υποναύαρχο (Ο)              Μπαλόπουλο  Δημήτριο
θ.            Υποναύαρχο (ΥΙ)              Νεονάκη  Ευάγγελο 

"Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους" τους παρακάτω :
 
α.            Υποναύαρχο      Παππά Βελισάριο
β.            Υποναύαρχο      Δημουλά Σπυρίδωνα
γ.            Υποναύαρχο      Μαΐστρο Ιωάννη
δ.            Υποναύαρχο      Κονιδάρη Σπυρίδωνα
ε.            Υποναύαρχο (M)             Μπουγιούκο  Γεώργιο 

Στην Πολεμική Αεροπορία  

"Διατηρητέους" τους:
 
α.            Αντιπτέραρχο (Ι)              Βαΐτση Χρήστο
β.            Αντιπτέραρχο (Ι)              Πέτκο Γεώργιο
γ.            Υποπτέραρχο (Ι)               Χριστοδούλου Χρήστο
δ.            Yποπτέραρχο (Ι)               Τσαλίκη Αθανάσιο
ε.            Yποπτέραρχο (Ι)               Δριτσάκο Γεώργιο
στ.          Yποπτέραρχο (Ι)               Ανδρεσάκη Βασίλειο
ζ.             Yποπτέραρχο (Ι)               Παρασχόπουλο Γεώργιο
η.            Yποπτέραρχο (Ι)               Μανωλάκο Ιωάννη
θ.            Yποπτέραρχο (ΜΗ)         Βορρόπουλο Γεώργιο
ι.             Yποπτέραρχο (ΜΑ)         Καμπαλούρη Μιχαήλ
ια.          Yποπτέραρχο (ΥΙ)            Φουρλεμάδη Στέφανο
ιβ.           Yποπτέραρχο (ΥΙ)            Γρηγορέα Χρήστο

"Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους" τους:                          
α.            Yποπτέραρχο (Ι)               Βρεττό Βασίλειο
β.            Yποπτέραρχο (Ι)               Μπόμπο Θεόδωρο
γ.            Yποπτέραρχο (Ι)               Τσιούτρα Λεωνίδα
δ.            Yποπτέραρχο (Ι)               Τσομπανικολίδη Κωνσταντίνο
ε.            Yποπτέραρχο (ΜΕ)         Οικονόμου Γεώργιο 

Στο Στρατολογικό Σώμα 

"Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του" τον Υποστράτηγο (ΣΣΝΣ) Μπούρα Περικλή 

"Διατηρητέο" τον Ταξίαρχο (ΣΣΝΣ) Σπαθόπουλο Ζαχαρία και 

"Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους" τους :           
α.            Ταξίαρχο (ΣΣΝΣ)              Παπαγιαννόπουλο Κωνσταντίνο
β.            Ταξίαρχο (ΣΣΝΣ)              Παπαϊωάννου Κωνσταντίνο