Στο βαθμό του αντιστράτηγου προς πλήρωση κενών θέσεων προήγαγε κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) έξι υποστρατήγους, ενώ έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους τρεις υποστρατήγους.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων κατά τη σημερινή του συνεδρίαση έκρινε:

Στο Στρατό Ξηράς

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους υποστρατήγους:

  • Λεοντάρη Ηλία
  • Οικονόμου Αλέξανδρο
  • Βελεγράκη Κωνσταντίνο
  • Γεωργίου Πέτρο
  • Ζαχαριάδη Νικόλαο
  • Ηλιόπουλο Ανδρέα

Έκρινε «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους υποστρατήγους»:

  • Χασάπη Δημήτριο
  • Ντζιμάνη Γεώργιο
  • Σπανό Ευάγγελο

Στο Σώμα Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων:

Προήγαγε στο βαθμό του υποστρατήγου για πλήρωση κενής θέσης τον Ταξίαρχο (ΣΣΝΣ) Σπαθόπουλο Ζαχαρία.