Για πρώτη φορά συγκλήθηκε κοινή συνεδρίαση των νεοσυσταθέντων Ανωτάτων Συμβουλίων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία προέκυψαν από τις πρόσφατες κρίσεις. Η κοινή συνεδρίαση έγινε μετά από πρωτοβουλία του υπουργού Εθνική Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Ο υπουργός αφού συνεχάρη τους ανώτατους αξιωματικούς για την ανάληψη των καθηκόντων τους, τους μετέφερε την αμέριστη στήριξη του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στο δύσκολο έργο τους, εν μέσω μάλιστα της δύσκολης δημοσιονομικής περιόδου που διανύει η χώρα.

Στη συνέχεια, ο κ. Αβραμόπουλος τους ενημέρωσε για τη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση της χώρας, ενώ υπογράμμισε στα ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τους άξονες προτεραιότητας για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας που είναι η υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, η προσφορά στη παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, η αναβάθμιση των σχέσεων καλής γειτονίας, η ενίσχυση των υφιστάμενων συμμαχιών της χώρας αλλά και η ανάπτυξη νέων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας.

Προέτρεψε ακόμη τους Ανώτατους Αξιωματικούς να είναι εξωστρεφείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να αναβαθμίζουν με την παρουσία τους το κύρος της Ελλάδας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική διπλωματία, προσθέτοντας ότι η πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η παράσταση σημαίας της χώρας στις διεθνείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για την προστασία της διεθνούς νομιμότητας και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Υπογράμμισε επίσης, την προτεραιότητα της εγγύησης της ασφάλειας του Κυπριακού Ελληνισμού, καθώς και της εξασφάλισης των δικαιωμάτων των απανταχού Ελλήνων.

Επιπρόσθετα, τόνισε την ανάγκη για ομοψυχία και συνεργασία όλων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων του μόνιμου προσωπικού, των εφέδρων (κληρωτών) καθώς και του επί θητεία προσωπικού. Έδωσε επίσης έμφαση στην εφαρμογή της κάθετης δομής διοίκησης, στην ενίσχυση της διακλαδικότητας Δυνάμεων-Επιτελείων-Επιχειρήσεων και στην διαλειτουργικότητα.

Ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε με έμφαση ότι η συντεχνιακή νοοτροπία και ο εγκλωβισμός σοβαρών θεμάτων σε κλαδικό επίπεδο, είναι πέρα και έξω από τη λογική τόσο της πολιτικής, όσο και της φυσικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Υπενθύμισε ότι η αμυντική θωράκιση της χώρας είναι μια υπόθεση σοβαρή και πολύ δαπανηρή. Ζήτησε από τα ανώτατα στελέχη να υπολογίζουν τη σχέση κόστους-αποτελέσματος, σε κάθε απόφασή τους, που βεβαίως, δικαιολογεί κάτι τέτοιο.

Γ.Κοκ.