Στην οργανωτική της συγκρότηση σε όλη την Ελλάδα προχωρεί η «Ελιά», μετά την ιδρυτική της Συνδιάσκεψη, με στόχο να αποκτήσει οργάνωση σε κάθε πόλη της Ελλάδας, ενώ το επόμενο διάστημα θα αποκτήσει δικά της γραφεία στο κέντρο της Αθήνας.

Αποφασίσθηκε επίσης η δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής και Επιτροπής Τύπου-Επικοινωνίας.

Η επόμενη μεγάλη εκδήλωση της «Ελιάς» μετά τη Συνδιάσκεψη, θα οργανωθεί με την ευκαιρία της παρουσίασης των 42 υποψηφίων ευρωβουλευτών, οι οποίοι θα αποτελέσουν και την «αιχμή του δόρατος» του σχήματος.

TAGS