Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι,  κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2014 έκρινε:

«Προακτέους κατ' εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω πλοιάρχους:

Μάχιμοι:

Σάγος Γεώργιος

Τσερκέζογλου Αναστάσιος

Μικρός Ευθύμιος

Αγγελόπουλος Ιωάννης

Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ

Κόντης Μενέλαος

Πελεκανάκης Γεώργιος

​Πετράκης Στυλιανός

Μηχανικοί:

Δερμεντζούδης Μαρίνος

Στελιουδάκης Εμμανουήλ

Αλεξόπουλος Αριστείδης

Οικονομικοί:

Πέτσος Νικόλαος

Πούλιος Γεώργιος

Υγειονομικού/Ιατρός: Σπανός Αναστάσιος

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Διαμαντάκη-Κούτσου  Ιωάννα

«Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους παρακάτω Πλοιάρχους:

Μάχιμοι:

Γρυπάρης Ευστάθιος

Μονιός Κωνσταντίνος

Τσιαντούλας Λεωνίδας

Σινάνογλου Παναγιώτης

Ρουκάς Περικλής

Μηχανικός: Καψοκέφαλος Διονύσιος

«Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» παρακάτω Πλοιάρχους:

Μάχιμοι:

Πέππας Δημήτριος

Τσούκας Δέδες

Μακρής Σπυρίδωνας

Μαρκόπουλος Αθανάσιος

Χατζηδάβαρης Αθανάσιος

Οικονομικού: Κουκουλάς Διονύσιος

Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ,ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι οι οποίοι κρίθηκαν σε έκτακτη κρίση έτους 2014 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

Μάχιμοι:

Πέππας Δημήτριος

Τσούκας Δέδες

Μακρής Σπυρίδωνας

Μαρκόπουλος Αθανάσιος

Χατζηδάβαρης Αθανάσιος

Οικονομικού: Κουκουλάς Διονύσιος

Επίσης το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε τους παρακάτω Πλοίαρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

Μηχανικοί:

Παπανικολόπουλος Βασίλειος

Παινέσης Γεώργιος

Μαυροκέφαλος Παναγιώτης

Ζήσιμος Αντώνιος

Οικονομικού: Τσιακίρης Γεώργιος

Υγειονομικού/Ιατρών:

Πρωτόπαππας Δημοσθένης

Χριστοφορίδης Χαράλαμπος

Μπουράμας Δήμος

​Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου  από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2014-15 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους».