Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει: 

Προακτέους  κατ’ εκλογή στο βαθμό του υποστρατήγου τους παρακάτω Ταξιάρχους Σωμάτων:

Τεχνικού Χοσάδα Νείλου του Ιωάννη 

Υλικού Πολέμου Καπράλου  Αθανασίου του Λεωνίδα 

Έρευνας Πληροφορικής Πιτσόλη Νικολάου του Αθανασίου 

Υγειονομικού Ιατρών Ταμπακόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου  

Οικονομικού Χατζή Δημητρίου του Νικολάου 

Οικονομικού Πρασσάκη Ζαχαρία του Δημητρίου 

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιαρχών:

Υλικού Πολέμου Δελατόλα Νικολάου του Στεφάνου 

Οικονομικού Καρυότη Πασχάλη του Αργυρίου 

Οικονομικού Τσελεκίδη Νικολάου του Γεωργίου