"Την προηγούμενη Κυριακή, οι πολίτες με ψήφο ευθύνης και ωριμότητας επέλεξαν τη σταθερότητα και την πορεία σωτηρίας της χώρας, απορρίπτοντας την ανευθυνότητα και την ανέξοδη ρητορεία.

Σήμερα, οι πολίτες κλήθηκαν να επιλέξουν τα καταλληλότερα πρόσωπα που θα οδηγήσουν τις τοπικές κοινωνίες στη νέα εποχή της αυτοδιοίκησης, την εποχή του Καλλικράτη. Η εξουσία εκφράζει πια άμεσα τις τοπικές κοινωνίες και τον πολίτη. Η μεγάλη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη αποτελεί ουσιώδη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο νέο αυτοδιοικητικό και αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Ο ρόλος των νεοεκλεγέντων αιρετών αντιπροσώπων είναι σημαντικότατος, καθώς καλούνται να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη μετάβαση της χώρας σε ένα διαφορετικό μέλλον. Ευθύνη όλων των δυνάμεων είναι η συνεργασία με τη νέα τοπική αυτοδιοίκηση για την αλλαγή του κράτους αλλά και της σχέσης κράτους- πολίτη. Στον αγώνα που δίνουμε σήμερα θέλουμε στο πλευρό μας την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες. Για να μην πάνε χαμένες οι θυσίες όλων μας. Για να κάνουμε πράξη όλες τις μεγάλες αλλαγές".