Οι πρώτες εκτιμήσεις του ΥΠΕΣ δίνουν ανατροπές σε τρεις περιφέρειες.

Αν. Μακεδονία, Β. Αιγαίο και Θράκη. Μέχρι στιγμής, προηγούνται οι Παυλίδης, Γιακαλής και Μπεριάτος αντίστοιχα.