Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε προαγωγές Συνταγματαρχών στο βαθμό του Ταξιάρχου.
 
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν κατ’ εκλογή οι προαγωγές στο βαθμό του Ταξιάρχου των παρακάτω Συνταγματαρχών Σωμάτων:
 
Τεχνικού Μουσουράκη Ιωάννη του Εμμανουήλ 
 
Υλικού Πολέμου Κιούση Παναγιώτη του Κωνσταντίνου 
 
Υλικού Πολέμου Φακάκη Δημητρίου του Παράσχου 
 
Υλικού Πολέμου Μιχελόπουλου Νικολάου του Δημητρίου 
 
Έρευνας Πληροφορικής Παπασημακόπουλου Δημητρίου του Στεφάνου 
 
Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέα Παναγιώτη του Ιωάννη 
 
Υγειονομικού Φαρμακοποιών Μακρή Γεωργίου του Παναγιώτη 
 
Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ξανθοπούλου Εύας του Ανέστη 
 
Οικονομικού Τσιλιγκαρίδη  Ευαγγέλου του Θεοδώρου 
 
Οικονομικού Κλημόπουλου Αναστασίου του Θωμά 
 
Γεωγραφικού Σιαντίκου Γεράσιμου του Γεωργίου 
 
Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Συνταγματάρχη Σωμάτων:

Υγειονομικού Ιατρών Καραμέρη Ανδρέα του Μάρκου.

TAGS