Ο Δ. Καλογερόπουλος προηγείται στην Αιγιαλεία με ποσοστό 65%.