Ενόψει της επικείμενης κατάθεσης των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, στο πλαίσιο των συμφωνιών με την τρόικα, η Δημοκρατική Αριστερά επισημαίνει, σε ανακοίνωσή της, ότι η συνέχεια της πορείας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών πρέπει να οργανωθεί με ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, που να διασφαλίζει, για τις τράπεζες και τους παλιούς και νέους μετόχους, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να κατοχυρώνει τα συμφέροντα του δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, καταλήγει η ανακοίνωση :
• Θεωρούμε ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε διευθέτηση θα οδηγούσε σε ζημία του ελληνικού δημοσίου, από τη συνολική επένδυση του για την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος.
• Ζητάμε να μην παραιτηθεί το δημόσιο από το δικαίωμα σταδιακής μεταβίβασης των μετοχών του, ανάλογα με τις επιδόσεις των τραπεζών στις οποίες κατέχει μετοχές.
• Διαφωνούμε με την αλλαγή των όρων άσκησης των δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών (warrnats), με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος θα αυξάνει τους κινδύνους και θα μειώνει τις εξασφαλίσεις του δημοσίου.
 
• Εκτιμούμε ότι για όσο καιρό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει ικανό αριθμό μετοχών που κατοχυρώνουν τον δημόσιο έλεγχο τους, δεν πρέπει να απεμποληθούν τα δικαιώματα του Ταμείου να προασπίζει τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλισθούν οι δυνατότητες λειτουργικής εποπτείας των συστημικών τραπεζών, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.
Για τη Δημοκρατική Αριστερά, η ασκούμενη χρηματοπιστωτική πολιτική πρέπει να έχει ως στόχο τον πλουραλισμό του τραπεζικού συστήματος σε εθνική, περιφερειακή, και τοπική εμβέλεια, την διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική παραγωγική οικονομία, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στους καταθέτες και εν δυνάμει επενδυτές, τη σταθερότητα όσο και την αύξηση του ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι εάν δεν υπάρξει πραγματική παραγωγική ανάπτυξη της οικονομίας με αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ουσιωδώς τα προβλήματα κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, τα οποία προκύπτουν και αναπαράγονται κυρίως από την ύφεση και την αδυναμία των πολιτών και των επιχειρήσεων να εκπληρώσουν την πληρωμή των δανείων τους.
 

TAGS