«Η χώρα αλλάζει σελίδα. Προωθούμε για πρώτη φορά την ολοκλήρωση μιας εθνικής πολιτικής για το νερό» τονίζει σε μήνυμά του με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης.

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρει τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που σύντομα ολοκληρώνονται για ολόκληρη τη χώρα, το εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης για τα δικαιώματα χρήσης νερού, δράσεις οι οποίες υλοποιούνται από την ειδική γραμματεία υδάτων.

Ειδικότερα, επισημαίνει:

«Είναι επιτακτική η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση και προστασία του νερού. Υπάρχουν, άλλωστε και στη χώρα μας, σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των υδατικών πόρων. Πρέπει όμως να συνοδεύονται από παράλληλα μέτρα και έργα που εξασφαλίζουν την επίτευξη καλής χημικής και οικολογικής κατάστασης. Πάντα σε συνδυασμό με όλες τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Μόνο έτσι προστατεύουμε το υδάτινο περιβάλλον που αποτελεί πραγματικό πλούτο και κληρονομιά για τη χώρα μας».

Ως φυσικός πόρος, συνεχίζει ο κ. Καλαφάτης, απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση. Ως πόρος που δεν είναι ανεξάντλητος, απαιτεί πλαίσιο και κανόνες για την προστασία του, καθώς και συνετή και δίκαιη πρόσβαση στη χρήση του.

«Το νερό μπορεί να αποτελέσει την προμετωπίδα της σύγκλισης δύο δομικών εννοιών: Της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Με στόχο ένα βιώσιμο αναπτυξιακό βασιζόμενο στην ορθολογική και "ευφυή" αξιοποίηση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων».

Αναλύοντας τους τρεις βασικούς άξονες της στρατηγικής του ΥΠΕΚΑ, ο κ. Καλαφάτης επισημαίνει την ανταγωνιστικότητα, προστασία του περιβάλλοντος και τήρηση των υποχρεώσεων που έχει η χώρα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταλήγοντας ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρει ότι «στη στοχευμένη και επιστημονικά ορθή επέμβαση της Πολιτείας οφείλουμε όλοι οι πολίτες να ενώσουμε δυνάμεις, να προσθέσουμε την προσωπική θετική συμβολή μας και την υπεύθυνη στάση μας στη χρήση του νερού».