52, 24% συγκέντρωσε ο Γλυνός Ιωάννης στο δήμο Άνδρου έναντι του Σουσούδη Θεοδόσιου ο οποίος έφτασε το 47,76%.