Στο δήμο Αρταίων προηγείται με 51,58% ο Γιώργος Παπαβασιλείου έναντι του Γιάννη Παπαλέξη ο οποίος συγκέντρωνει ποσοστό 48,42%.