Στο 23,39% των ψηφοφόρων, ο Ν. Γιακαλής διευρύνει τη διαφορά κερδίζοντας το 51,51% των ψήφων.

Το ποσοστό ενσωμάτωσης και η διαφορά των περίπου δύο μονάδων δίνει δικαίωμα ασφαλούς πρόβλεψης.