Μάχη ψήφο με ψήφο στην Ηγουμενίτσα. Γιώργος Κάτσινος και Βασίλης Γιόγιακας με 50%.