Με καταμετρημένο το 15,90% των ψήφων, ο Απ. Κατσιφάρας με ποσοστό 58,46% δείχνει ότι θα κερδίσει με άνεση.

Ο Γ. Παπαναστασίου συγκεντρώνει ποσοστό 41, 54%.