Συνεδρίασε την Τετάρτη το συντονιστικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ με αντικείμενο το σχέδιο νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας.

Μετά τη συνεδρίαση η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε ορισμένες προτάσεις τροποποίησης ούτως ώστε το νομοσχέδιο να:

 • Περιλαμβάνει μικρότερη μείωση των οικιακών φωτοβολταϊκών. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μεσοσταθμική μείωση οικιακών φωτοβολταικών σε 20% από 30% που πτοβλέπει το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση.
 • Περιλαμβάνει μικρότερη μείωση των αγροτικών φωτοβολταϊκών. Η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει μεσοσταθμική μείωση αγροτικών φωτοβολταϊκών σε 13 % από 22% που προβλέπει το νομοσχέδιο.
 • Το ν/σ να αποκτήσει και αναπτυξιακό και όχι μόνο λογιστικό χαρακτήρα, μέσω ενσωμάτωσης τροποποιήσεων για συμψηφισμό ενέργειας από φ/β (net metering) καθώς και ευνοϊκότερες τιμές για νέες επενδύσεις σε τεχνολογίες ΑΠΕ που παρέχουν παράπλευρα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει η  περικοπή στις νέες τιμές για νέους σταθμούς βιοαερίου, βιομάζας και γεωθερμίας να είναι της τάξης του 5%. 

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει:

 • Άρση στρεβλώσεων μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών και μεγεθών ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό κόστος επένδυσης, ιδιαιτερότητα νησιών, προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιος καταμερισμός βαρών ανάμεσα στους παραγωγούς ΑΠΕ, μέσω ίσων και εύλογων εσωτερικών βαθμών απόδοσης. Πρόταση ΠΑΣΟΚ: 12 - 13 %. 
 • Άρση στρεβλώσεων στις τιμές για τους δικαιούχους αναπτυξιακού
 • Αποφυγή νέων αυξήσεων στο ΕΤΜΕΑΡ. 
 • Να μην αρθεί η απογόρευση μεταβίβασης αγροτικών φωτοβολταϊκών. 
 • Μείωση του πιστωτικού τιμολογίου για το έτος 2013 και/ή κατανομή του σε περισσότερα έτη: π.χ. 2013, 2014. 
 • Επιμήκυνση δανειακών συμβάσεων, περίοδο χάριτος για ένα έτος, δραστική μείωση επιτοκίων. 
 • Παρακολούθηση διείσδυσης των ΑΠΕ για αποφυγή μελλοντικής δημιουργίας νέου ελλείμματος . 
 • Βελτίωση της πρόβλεψης για την επιμήκυνση των συμβάσεων.
 • Πρόβλεψη για ενσωμάτωση τιμαριθμικής προσαρμογής των τιμών.
 • Πρωτογενής συμψηφισμός ΦΠΑ και φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος. 
TAGS