Τις δηλώσεις σήμερα το πρωί του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Τσαυτάρη ότι επήλθε συμφωνία και οριστική λύση για το γάλα και μάλιστα τρόικα και υπουργοί κατέληξαν σε δύο τυπικά κατηγορίες γάλακτος βάσει μεθόδου επεξεργασίας και μια υποκατηγορία για το γάλα ημέρας, έρχεται να «επισφραγήσει» το πολυνομοσχέδιο που έλαβαν το απόγευμα οι βουλευτές.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί ο κ. Τσαυτάρης ανακοίνωσε ότι  «συζητήσαμε τον όρο «φρέσκο» και να το λέμε με την μέθοδο επεξεργασίας». Ο υπουργός εξήγησε ότι το γάλα θα χωρίζεται πλέον σε τρεις κατηγορίες. Το γάλα μιας ημέρας που θα φέρει σήμα ότι είναι ελληνικό, το γάλα 5 έως 6 ημερών το οποίο θα λέγεται παστεριωμένο και τέλος τα υπόλοιπα θα ονομάζονται γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας. 

«Θα έρθει και το σήμα με το Ελληνικό γάλα, εφόσον παράγεται και μεταποιείται εδώ. Αν έρθει και το γάλα της ημέρας, που θέλουν να δοθεί και το έχουν ανακοινώσει, αυτές οι παράμετροι μας δίνουν τη δυνατότητα να το λύσουμε το πρόβλημα», πρόσθεσε. 

Μετά από σχετική πρόταση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμου Χαρακόπουλου που υιοθετείται από τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, στη ρύμθιση θα ορίζεται πως η διάρκεια συντήρησης του παστεριωμένου γάλακτος θα καθορίζεται από τη βιομηχανία, αλλά μετά από έγκριση των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων με βάση τη κοινοτική νομοθεσία.

Ερωτηθείς ο κ. Τσαυτάρης για το θέμα της διάρκειας ζωής του παστεριωμένου γάλακτος παρέπεμψε στη συνεδρίαση του επιστημονικού συμβουλίου που θα ακολουθούσε, όπου οι αρμόδιοι θα τοποθετούνταν για το αν είναι εφικτή και υπό ποιες προϋποθέσεις η επιμήκυνση του. Η γνώμη που εκφράστηκε κατά πληροφορίες, είναι ότι θα πρέπει να παραμείνει το πενθήμερο ή οριακά να γίνει εξαήμερο. Ωστόσο προς αποφυγή νέων εμπλοκών με την τρόικα αλλά και σύγχυσης που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από διαφορετικές απόψεις επιστημόνων βρέθηκε εν τέλει η χρυσή τομή.

Έτσι για να προχωρήσει η όποια βιομηχανία στο λανσάρισμα γάλακτος πλέον των 5 ημερών θα χρειάζεται προηγουμένως έγκριση από τους αρμόδιους φορείς κάτι που εκτιμάται ότι είναι ένα ακόμη δίχτυ προστασίας των συμφερόντων του καταναλωτή. Παράλληλα η υιοθέτηση του ελληνικού σήματος αλλά και η αναγραφή της χώρας προέλευσης, είναι δύο στοιχεία που αναμένεται να συμβάλουν στην σωστή ενημέρωση του καταναλωτή.

Στο πολυνομοσχέδιο βέβαια, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε  επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,70 βαθμούς C για 15 δευτερόλεπτα ή  ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί  διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την  παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +60 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η  δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή. 

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε  εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα  καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στο παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 12 ωρών από την άμελξη και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο να φέρει και την ένδειξη «γάλα ημέρας».

Ως «γάλα υψηλής παστερίωσης» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία στους  +85 βαθμούς έως + 127 βαθμούς C σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και  χρόνου ώστε η δοκιμασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αμέσως δε μετά  τη θερμική του επεξεργασία ψύχεται, το συντομότερο δυνατό, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +60 βαθμούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής  παστερίωσης γίνεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +60 βαθμούς C  η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή.

Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής παστερίωσης πρέπει να αναγράφονται  σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «γάλα» και  «υψηλής παστερίωσης», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το  σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο της  συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης «παστεριωμένο» χωρίς τη  συνοδεία της φράσης «υψηλής παστερίωσης».