Πρωτόκολλο συνεργασίας με τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), Ι. Βαρδακαστάνη, υπέγραψε σήμερα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην πολιτιστική ζωή του τόπου, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό. Παρών στην υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την ΕΣΑμεΑ ήταν και ο γ.γ. του υπουργείου Τουρισμού, Γ. Πυργιώτης.

Η συμφωνία στοχεύει, μεταξύ άλλων:

- Στην από κοινού προώθηση και εφαρμογή δράσεων, σε εθνικό επίπεδο, που θα αφορούν στην προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία και τις λοιπές πληθυσμιακές ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά.
- Στην προαγωγή τής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε αξιόπιστα συστήματα τουριστικής πληροφόρησης και επικοινωνίας.
- Στην παροχή ενημέρωσης στους επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα σχετικά με τα οφέλη προσέγγισης της αγοράς των ατόμων με αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ι. Βαρδακαστάνης πρότεινε την έκδοση ενός οδηγού πρόσβασης και εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία, πρόταση, που η υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, η υπουργός υπογράμμισε ότι σκοπός της είναι να συντονιστούν οι δράσεις, ώστε το τουριστικό προϊόν να είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες όλων των κατηγοριών.

«Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία» πρόσθεσε η κ. Κεφαλογιάννη «επειδή η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει μόνο προσβάσιμα ξενοδοχεία αλλά και προσβάσιμους αρχαιολογικούς χώρους, προσβάσιμες μεταφορές και γενικότερα να παρέχει όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις στα άτομα με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας προσφέρει η Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, Ι. Βαρδακαστάνης εξέφρασε τη βαθιά ικανοποίησή του για το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε με το υπουργείο Τουρισμού. «Αποτελεί» τόνισε «μεγάλη υπόθεση για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για όσους θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε από κοινού να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια κινητοποίησης όλων των φορέων και δυνάμεων της αγοράς αλλά και του κράτους, ώστε η Ελλάδα να προσανατολιστεί στη πραγματική παροχή τουριστικών υπηρεσιών για όλους».