Ο Παναγιώτης Αναγνωσταράς και ο συνδυασμός "Το Μέλλον σου είναι εδώ" με ενσωμάτωση στο 15,19%, προηγείται με 58,24% έναντι 41,76% που συγκεντρώνει ο Αναστάσιος Σαλεσιώτης.