Διαφορά 130 ψήφων έχει στο 37,72% των ψήφων ο Σπ. Σπύρου, έναντι του Η. Μπεριάτου.