Με καταμετρημένο το 28,36% των ψήφων, Ο Α. Γιαννακίδης προηγείται του Γ. Παυλίδη μόλις 54 (!) ψήφους.