Το νομοσχέδιο για την «μικρή ΔΕΗ» κατέθεσε η κυβέρνηση.

Την ανακοίνωση έκανε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Τραγάκης κατά την συζήτηση της πρότασης μομφής του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Προέδρου της Βουλής Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι «Δημιουργίας νέας καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η νέα εταιρεία θα προέλθει από τη ΔΕΗ ΑΕ με μεταβίβαση ποσοστού 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, με τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις και με αναλογικό ποσοστό της πελατειακής βάσης.