Το 53, 62% των ψήφων συγκέντρωσε ο Γιάννης Δεκαβάλλας στο Δήμο Σύρου - Ερμούπολης με ενσωμάτωση 100% των εκλογικών τμημάτων έναντι του Παπίτση Ιωάννη ο οποίος συγκέντρωσε 46,38%.