Έπειτα από τακτικό οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής διαπιστώθηκε ότι λείπουν από το ταμείο συγκεκριμένου αξιωματικού, που υπηρετεί στην Κω, περίπου 200.000 ευρώ.

Ο εν λόγω αξιωματικός δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το συγκεκριμένο χρηματικό έλλειμμα. Μόλις ενημερώθηκε η ηγεσία του ΓΕΣ διέταξε να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, οικονομικός έλεγχος σε βάθος και επιπρόσθετα ζητήθηκε η συνδρομή και των εισαγγελικών αρχών.
 
Γ. Κοκ.