Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, θα απευθύνει ομιλία με θέμα «Προκλήσεις ασφαλείας στη Νότια Γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική οπτική», σήμερα, Πέμπτη 3 Απριλίου και ώρα 17.20, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον Έλεγχο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία πραγματοποιείται  Καβούρι. 

Η Διάσκεψη διοργανώνεται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε..