Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό,  παρέστη σστη Σύνοδο Κορυφής για τους Ρομά που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.   

Στο πάνελ μαζί με τον Υπ. Εσωτερικών βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μανουέλ Μπαρόζο, η Επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης κ. Βίβιαν Ρέντινγκ, ο Πρόεδρος της Ρουμανίας κ. Τράιαν Μπασέσκου, ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης κ. Άντορ καθώς και ο επιζήσας του Ολοκαυτώματος Ολλανδικής καταγωγής Ρομά κ. Ζόνι Βάϊτς.     

Ο Υπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε την ομιλία του προς τους συνέδρους με ένα παλαιότερο παράδειγμα από καταυλισμό Ρομά στην Ελλάδα. Η προσπάθεια να εγγραφούν τα παιδιά των Ρομά στο γειτονικό σχολείο ακυρώθηκε σε μεγάλο βαθμό λόγω των κακών συνθηκών υγιεινής που επικρατούσαν στον καταυλισμό. Με το συγκεκριμένο παράδειγμα θέλησε να τονίσει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στους Ρομά απαιτεί συνολική διαχείριση και ολιστική προσέγγιση. Δεν είναι θέμα μόνον αξιοπρεπών κατοικιών, ή μόνον υγείας, ή μόνον εκπαίδευσης ή μόνον απασχόλησης. Είναι όλα αυτά τα θέματα μαζί. Αντιμετωπίζοντας μόνον μία από αυτές τις πτυχές είναι περίπου βέβαιον ότι ακυρώνεται όλη η προσπάθεια. 

Ακολούθως αποδέχθηκε ως αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι Ρομά πέφτουν συχνά θύματα διακρίσεων. Σε αυτό συντείνουν αρνητικά στερεότυπα αιώνων αλλά και η έντονη πολιτισμική διαφορά των Ρομά με την υπόλοιπη κοινωνία. 

Ο Υπ. Εσωτερικών έθεσε τις ανησυχίες κάποιων κοινωνιών που φοβούνται ότι η δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας προς όλους τους πολίτες της ΕΕ, θα οδηγήσει σε μαζική είσοδο Ρομά που μπορεί να απειλήσει το κοινωνικό τους κράτος. Υπενθύμισε, όμως, ότι ελεύθερη κυκλοφορία είναι βασική αρχή. Δεν μπορεί να ισχύει την περίοδο των παχιών αγελάδων και να καταργείται ή να περιορίζεται όταν μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Στόχος μας πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδεχομένως έχουν ανακύψει, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. 

Τέλος, ο κ. Μιχελάκης ανέφερε το πρόβλημα που υπάρχει με πολλούς από τους Ροµά που αµελούν να δηλώσουν τη γέννηση των παιδιών τους, µε αποτέλεσµα η εγγραφή τους αρκετά χρόνια μετά τη γέννησή τους στα Δηµοτολόγια των Δήµων να καθίσταται από προβληµατική έως αδύνατη.
Παράλληλα αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις νεαρών παιδιών Ρομά που υπήρξαν αντικείμενο αγοραπωλησιών. 

Ο Υπ. Εσωτερικών πρότεινε στη Σύνοδο Κορυφής την εξεύρεση πόρων, προκειµένου να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα για τη δηµοτολογική τακτοποίηση των αδήλωτων παιδιών Ροµά.