Αντιπροσωπεία της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ (EUMC) με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Πτέραρχο Patric de Rousiers, καθώς επίσης και εκπρόσωποι από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, επισκέφθηκαν το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ) στο Κιλκίς, όπου και ενημερώθηκαν για το έργο και τις δραστηριότητες του Κέντρου. Οι αξιωματούχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το έργο που γίνεται εκεί και την εκπαίδευση που παρέχεται στο Κέντρο.