Στη Δημοκρατία της Μολδαβίας θα μεταβεί την Τρίτη 8 Απριλίου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος

Ο κ. Βενιζέλος θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, Nicolae Timofti, και θα έχει διαδοχικές συναντήσεις, και υπό την ιδιότητα του προεδρεύοντος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Πρωθυπουργό, Iurie Leancă, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Igor Corman, και την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Natalia Gherman.

Στην ημερήσια διάταξη των συναντήσεων του κ. Βενιζέλου περιλαμβάνονται, εκτός από θέματα διμερών σχέσεων, ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής, με έμφαση στις πολιτικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, η ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας, καθώς και οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις.