Παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, Αθανάσιου Παπαϊωάννου, πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των 300 «εφήβων βουλευτών» και των αναπληρωματικών τους, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων «Βουλή των Εφήβων».

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.efivoi.gr.
 
Η διαδικασία συμμετοχής των μαθητών Β΄ Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου, των ελληνικών σχολείων του απόδημου ελληνισμού, καθώς και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ στις δραστηριότητες για την ανάδειξη των «εφήβων βουλευτών» της ΙΘ΄ Συνόδου του προγράμματος ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014. Συνολικά έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα 13.087 μαθητές από 1.004 σχολεία (919 σχολεία από την Ελλάδα, 64 από την Κύπρο, 21 ελληνικά σχολεία του απόδημου ελληνισμού). Σε σχέση με την περσινή χρονιά, το ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα αυξήθηκε κατά 28% περίπου. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα, να παίξουν, να ερευνήσουν, να δημιουργήσουν μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efivoi.gr.
 
Οι «έφηβοι βουλευτές», μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ επικοινωνίας με το Συνήγορο του Παιδιού, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να καταθέσουν προβληματισμούς και προτάσεις. Ο Συνήγορος θα έχει ενεργό συμμετοχή και κατά τις εργασίες της ΙΘ´ Συνόδου της «Βουλής των Εφήβων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου 2014. Τους «έφηβους βουλευτές» θα απασχολήσουν θέματα σχετικά με τη σχολική ζωή, τα δικαιώματα των μαθητών και την προάσπιση και προαγωγή τους στο χώρο του σχολείου, τη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, τις μαθητικές κοινότητες και γενικότερα τη λειτουργία της δημοκρατίας στην καθημερινότητα του σχολείου.