Την καθιέρωση Επιτρόπου Δεοντολογίας και Διαφάνειας προβλέπει σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Βουλευτών το οποίο αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Το σχέδιο - εισήγηση για το οποίο επιδίωξη του προέδρου της Επιτροπής Χρήστου Μαρκογιαννάκη είναι να εξασφαλίσει ομοφωνία, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η διασφάλιση της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας γίνεται από τον Επίτροπο Δεοντολογίας και Διαφάνειας, ο οποίος θα διαθέτει ισχυρή ανεξαρτησία κατά την τέλεση των καθηκόντων του, θα αναφέρεται και θα λογοδοτεί απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής, από τον οποίο ελέγχεται.

Οι ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας των βουλευτών αν γίνουν αποδεκτές, ορίζεται ότι θα αφορούν όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής των μελών του κοινοβουλίου αλλά όχι την αμιγώς προσωπική τους ζωή. Θα δεσμεύουν δε και τους πρώην βουλευτές, μέχρι και τέσσερα έτη μετά την μη επανεκλογή τους.

Στις Γενικές Αρχές Δεοντολογίας προτείνεται να περιληφθούν έννοιες, όπως αυτή της εμπιστευτικότητας με ρητή αναφορά στο ότι η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στους βουλευτές γίνεται αποκλειστικά για την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους και το δημόσιο συμφέρον και ουδέποτε για προσωπική τους προβολή ή αποκόμιση άλλου οφέλους.

Αναφέρεται επίσης ότι πρέπει να γίνεται ορθή χρήση των προνομίων που παρέχονται στους βουλευτές με σκοπό να διευκολυνθεί το δημόσιο έργο τους και να μην γίνεται κατάχρηση των προνομίων αυτών, ούτε από τους ίδιους ή συγγενείς τους, ούτε από συνεργάτες τους.

Παράλληλα αναφέρεται ότι η ατομική συμπεριφορά του βουλευτή οφείλει να είναι πάντοτε υποδειγματική και στο πλαίσιο της ευπρέπειας και του επαγγελματισμού, χωρίς τη χρήση προσβλητικών και ανάρμοστων εκφράσεων.

Ειδική μνεία γίνεται στο σχέδιο του Κώδικα και στην κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση και στο ότι οι βουλευτές οφείλουν να διαφυλάττουν τη δημόσια εμπιστοσύνη στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, σεβόμενοι τα μέλη του κοινοβουλίου, τους εργαζόμενους σε αυτό και τον κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πολιτικών ιδεών, θρησκευτικών αντιλήψεων, φύλου και κοινωνικής προέλευσης και αποφεύγοντας πράξεις ή σχόλια που μειώνουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία τους και θίγουν το κύρος του Κοινοβουλίου.

Πρόθεση του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής Χρήστου Μαρκογιαννάκη είναι να απευθύνει ερώτημα προς την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής προκειμένου να διευκρινισθεί αν το κείμενο το Κώδικα, στο οποίο θα καταλήξει η Επιτροπή, θα λειτουργήσει ως ανεξάρτητο κείμενο ή θα αποτελέσει μέρος του Κανονισμού της Βουλής.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης θα επιδιώξει, εξ άλλου, να εξασφαλίσει ομοφωνία στο κείμενο που θα διαμορφωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρινίζεται, το κείμενο, που παρουσιάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, αποτελεί εισήγηση ειδικού επιστημονικού συνεργάτη και θα υπάρξουν πολλές αλλαγές σε αυτό.

Εντύπωση προκαλεί, πάντως, άρθρο που έχει περιληφθεί στην εισήγηση και προβλέπει ότι το ποσό της αμοιβής ενός βουλευτή για εξωκοινοβουλευτική εργασία ή δραστηριότητα είναι απόρρητο.

TAGS