Στο 64,36% των εκλογέων, ο Η. Μπεριάτος προηγείται του Σπ. Σπύρου με 502 ψήφους. Το ποσοστό τους είναι 50,48% για τον πρώτο και 49,53% για τον δεύτερο.