Με 58,71% προηγείται ο Βασίλης Βαλασόπουλος στην Ηλιούπολη ενώ ο Αναγνώστου Ιωάννης συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 41,29%

.