Με 66,48% ππροηγείται στο δήμο Περιστερίου ο Ανδρέας Παχατουρίδης ενώ ο Κελαφάς Δημήτριος συγκεντρώνει το 33,52%.