Γράφει ο Γιάννης Κοκκινίδης

Δεν θα μετατραπούν σε επικουρικά τα Μετοχικά Ταμεία, σύμφωνα με τις τελευταίες έγκυρες πληροφορίες από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η μόνη πιθανή δέσμευση που προκύπτει από το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή θα είναι η υποχρέωση από τα Μετοχικά Ταμεία σύνταξης ετήσιας αναλογιστικής μελέτης από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στην όποια αυξομείωση του μερίσματος. Εκτιμάται ότι η εν λόγω ετήσια μελέτη σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς θα συμβάλει αποφασιστικά και οριστικά στην εξάλειψη του φαινομένου δημιουργίας χρεών, ειδικότερα για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Βέβαια η αναδιανομή των εσόδων τόσο στα Μετοχικά όσο και στα Επικουρικά γίνεται με τον ίδιο τρόπο, οπότε σαν πρώτη εντύπωση προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν θα άλλαζε και κάτι αν υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Ωστόσο κυριαρχεί ο φόβος μήπως μετά το 2015 το λεγόμενο επικουρικό ενσωματωθεί στη σύνταξη και σταδιακά μηδενισθεί. Κάποιοι βέβαια εκτιμούν ότι τα επικουρικά ταμεία μπορεί να καταργηθούν στα επόμενα χρόνια. Αντίθετα τα Μετοχικά Ταμεία πάντα θα έχουν κάποια έσοδα τα οποία θα μοιράζονται αναλογικά στους δικαιούχους. Άρα δεν χαθεί το επιπλέον μηνιαίο έσοδο για τους αποστράτους.

Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Μετοχικά Ταμεία είχε αρχίσει να απασχολεί έντονα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το 2009 και υπήρχε η σκέψη μήπως η ενοποίησή τους θα βοηθούσε. Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο τότε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Καράμπελας συγκρότησε διακλαδική επιτροπή με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για την εξυγίανση, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την εν συνεχεία σταδιακή ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων. Δύο μήνες μετά η διακλαδική αυτή επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της. Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της διακλαδικής επιτροπής καθώς και τις τότε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας δρομολόγησε και πέτυχε τη διάσωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού που ήταν και το πιο προβληματικό.

Τακτοποιήθηκαν τα χρέη του και ξοφλήθηκαν 12.500 χιλιάδων Βοηθήματα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) που έπρεπε να είχαν δοθεί ύψους 180 εκ ευρώ περίπου από την ειδική χρηματοδότηση του υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα τακτοποιήθηκε το χρέος των 158 εκ. ευρώ στο υπουργείο Οικονομικών με την αποπληρωμή του έως το έτος 2027. Επίσης ρυθμίστηκε η καταβολή, έως το έτος 2015, της οφειλής των 38 εκ.€ περίπου, προς τον ΕΚΟΕΜΣ.

Σήμερα το ΜΤΣ υλοποιεί επακριβώς τους στόχους του προϋπολογισμού του με την μη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών και χρεών, έχοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση δημιουργίας αποθεματικού 20 εκ. ευρώ ετησίως αρχής γενομένης από το έτος 2013, προκειμένου το έτος 2017 να διανείμει μέρισμα σύμφωνα με τον νόμο δηλαδή τα κέρδη της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Στο μεταξύ θα εξεταστεί κατ΄ πόσο συμφέρει και η ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων. Η έρευνα- μελέτη θα περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο του ενιαίου ταμείου, την βιωσιμότητα του, την ενοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, την ενοποίηση των ειδικών κλάδων και λογαριασμών, το νομικό πλαίσιο διαχείρισης των κληροδοτημάτων, κλπ.

Εκτιμάται ότι σε ενάμιση χρόνο θα υπάρχει απόφαση για το αν θα ενοποιηθούν ή όχι τα Μετοχικά Ταμεία και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα.