Να συμπεριληφθούν και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει τους δικαιούχους, της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, ζητεί με αίτησή του προς τους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, υπαγόμενο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατά το χρόνο της δημοσίευσης των σχετικών νόμων, έλαβε στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2012 και τις αντίστοιχες επαναληπτικές την ειδική εκλογική αποζημίωση.

Ωστόσο όταν συστήθηκε εκ νέου το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το Λιμενικό Σώμα εντάχθηκε ξανά στη δομή του, χωρίς καμία άλλη αλλαγή στις αρμοδιότητες του Σώματος, όπως προβλέπεται, άλλωστε, και από το νόμο.

Επισημαίνεται, ότι το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος λαμβάνει διαχρονικά την εκλογική αποζημίωση, καθώς συμμετέχει ενεργά στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκάστοτε εκλογών.

Τα στελέχη του εμπλέκονται στη σύνταξη εκλογικών καταλόγων για τους ναυτολογημένους ναυτικούς, τη μεταφορά δικαστικών αντιπροσώπων σε ακριτικά νησιά με τη χρήση πλωτών μέσων ενώ είναι σε κατάσταση επιφυλακής στην Κεντρική, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, καθώς και στις λιμενικές Αρχές για τη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στους χώρους αρμοδιότητάς του.